Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Přijímací řízení

Přijímací řízení - denní studium

obory otevírané pro školní rok 2023/2024

65-41-L/01 - Gastronomie ( čtyřletý obor s maturitou )
65-51-H/01 - Kuchař - číšník ( tříletý obor - výuční list )
                      - číšník- barman, servírka- barmanka
                      - kuchař - kuchařka
                      - číšník - servírka

Nástavbové maturitní studium - denní i dálková forma studia

65-41-L/51 - Gastronomie 
64-41-L/51 - Podnikání

Dálkové nástavbové maturitní studium v uvedených oborech - dvouleté !


Pro zájemce a jejich rodiče pořádáme každoročně dny otevřených dveří, případně lze školu individuálně kdykoli navštívit po předchozí telefonické domluvě

Podmínky pro přijetí :

  • prospěch na základní škole s důrazem na 2.pololetí 8.ročníku a 9. ročník
  • zájem o zvolený obor
  • zdravotní způsobilost uchazeče ( potvrzení od lékaře)
  • bezproblémové chování
  • studijní prospěch na střední škole ( nástavbové studium)
  • u čtyřletých oborů a nástavbového studia se přijímací řízení, pro školní rok 2023/2024, bude konat na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění.

Zájemci podávají přihlášky na předepsaných tiskopisech SEVT.  Termín pro odevzdání přihlášek je 1.3.2023
 ( 1. kolo přijímacího řízení).


Výsledky 1.kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zápisový lístek se odevzdává škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. . 

Zápisový lístek vydává uchazečům ze základních škol jejich základní škola.

Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ vydává Zápisový lístek krajský úřad dle místa trvalého bydliště ( v Praze je to Magistrát hl.m. Prahy - Jungmannova 29, Praha 1, č. dveří 638)

Sdělení ředitelky školy - přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Dle vyhlášky č.561/2004 Sb. (školský zákon) §60 a vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004 Sb. §3 odst.2 o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách stanovuji následující :

Kód oboru Název oboru forma studia nejvyšší počty přijímaných žáků
65 51H/01 Kuchař - číšník denní

zaměření kuchař-kuchařka - 50
zaměření číšník- servírka - 50
 barman-barmanka 50 

65 41 L/01 Gastronomie (kuchař, číšník) čtyřleté denní 40
65 41 L/51 Gastronomie (nást.studium) denní 66
65 41 L/51 Gastronomie (nást.studium) dálková 60
6441L/51

Podnikání  (nást.studium)

denní i dálková 80

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky