Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro rok 2021/2022

Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku  k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do :
-   1. prosince 2021 pro jarní zkušební období
-   27. června 2022
pro podzimní zkušební období

Maturitní zkouška  ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí :
Společná ( státní ) část

 • 2 povinné zkoušky : český jazyk a literatura  + cizí jazyk nebo český jazyk a literatura + matematika
 • nepovinné zkoušky : žák má možnost volit až 2 zkoušky

Zkoušky společné části se  konají pouze formou didaktického testu a jsou hodnoceny slovně "uspěl/a" nebo "neuspěl/a" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části ( nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, případně byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku , a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. 
Didakticvké testy se budou konat v období od  2. května 2022 do  5. května 2022.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2022.

Profilová ( školní ) část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkoušky z ostatních předmětů profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Čtyřletý obor Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Souborná zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nástavbové maturitní studium - Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů - obhajoba maturitní práce před zkušební komisí
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Hotelový provoz - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí


Nástavbové maturitní studium - Podnikání ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů  v oboru podnikání - obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • Ekonomický blok ( ekonomika, účetnictví) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Odborný blok  ( právní nauka, daňová soustava, management a marketing ) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

 

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky