Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Tříleté učební obory

drinkKód  a název oboru :   65-51-H/01    Kuchař - číšník

Způsob ukončení studia : výuční list

Délka studia : 3 roky

Profilace :

  • zaměření ŠVP  číšník - barman, servírka - barmanka
  • zaměření ŠVP  kuchař - kuchařka
  • zaměření ŠVP  číšník - servírka

Žáci si profilaci volí již na počátku 1. ročníku, po prvním ročníku mohou případně  své zaměření ještě změnit

Příprava v učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které je střídáno v týdenních cyklech. Cílem je poskytnout ucelené poznatky z celé oblasti gastronomie.Po osvojení povinného základu je studentům poskytována prohloubená příprava v jednotlivých povoláních ( profilace kuchař-kuchařka číšník-servírka,číšník-barman,servírka-barmanka).Absolventi se uplatní zejména v pozici zaměstnance v různě velkých provozech, po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství ( přehled pracovišť odborného výcviku ).

Žáci mohou v rámci studia za své studijní výsledky využít motivačního prospěchového programu ke snížení školného
Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu

Teoretické vyučování se uskutečňuje v kmenových a odborných učebnách. Praktická část výuky probíhá na pečlivě vybraných pracovištích se kterými již po mnoho let spolupracujeme ( Four Season, Augustine - seznam pracovišť )

Obsah vzdělávání tvoří :

  • všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk, cizí jazyky - anglický a německý jazyk, matematika, základy přírodních věd,  tělesná výchova, základy společenských věd aj..
  • odborné předměty - technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika, zařízení provozoven, informační a komunikační technologie, ubytovací provoz, speciální technologie, základy sommelierství

V průběhu studia jsou pro žáky pořádány kurzy - barmanský, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny. Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Absolventi tříletých učebních oborů mají možnost dále získat úplné střední odborné vzdělání v nástavbovém maturitním studiu v denní i dálkové formě - obory Gastronomie nebo Podnikání

Školné :  9 900,- Kč ročně ( školné lze hradit jednorázově nebo pololetně ), lze studovat i bezplatně, či za velmi výrazně snížené školné při využití motivačního prospěchového programu

 

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky