Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Nástavbové maturitní studium - Gastronomie

Kód a název oboru65 - 41- L / 51  Gastronomie  

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma a délka studia : denní,  2 roky

Nástavbové maturitní studium obor  Gastronomie je určen  pro absolventy učebních oborů kuchař / kuchařka, číšník/servírka a oboru kuchař- číšník. Studium prohlubuje a rozšiřuje dosavadní odborné i všeobecné poznatky na požadovanou úroveň úplného středního odborného vzdělání.

Výuka se uskutečňáje podle školního vzdělávacího programu.

V rámci teoretické výuky je hlavní důraz kladen na výuku odbornýh předmětů ,výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie

  • vyučované cizí jazyky jsou anglický, německý, v případě zájmu i ruský jazyk
  • výuka cizích jazyků se uskutečňuje v malých skupinách, což se velice pozitivně projevuje ve vysoké úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek
  • velmi dobrých výsledků dosahujeme v práci s dyslektiky a dysgrafiky
  • individuální přístup ke studentům je samozřejmostí
  • žáci mohou využít motivační prospěchový program ke snížení, případně i neplacení školného. Tento program již někteří žáci úspěšně využili a studovali  i bezplatně

Obsah vzdělávání tvoří :

  • všeobecně vzdělávací předměty : český jazyk, cizí jazyky,  matematika, základy společenských věd, tělesná výchova, dějepis, základy přírodních věd
  • odborné předměty - management a marketing, ekonomika, účetnictví, cestovní ruch, informační a komunikační technologie, hotelový provoz , právní nauka, speciální technologie

          Úspěšným ukončení studia dosáhne student úplného středního odborného vzdělání a získá vysvědčení o maturitní zkoušce.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a VOŠ. 

Školné : 14 600,- Kč ročně ( možnost hradit jednorázově nebo pololetně ), lze studovat i bezplatně či za velmi výrazně snížené školné při využití motivačníhö prospěchového programu

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky