Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

O škole

 Pohled na školu Soukromá střední škola gastronomie byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1992 (dřívější název Soukromé SOU společného stravování). V roce 2006 byla přejmenována na Soukromou střední školu gastronomie.

Hlavním cílem školy je připravit odborníky v gastronomických profesích. Studium je koncipováno tak, aby žáci získali všechny potřebné vědomosti a dovednosti v daném oboru. Důraz je kladen také na výuku cizích jazyků. Individuální přístup k žákům je samozřejmostí.

Škola zajišťuje žákům nejen teoretickou, ale i praktickou část přípravy - odborný výcvik. Soukromá střední škola je zakládajícím členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, je členem Asociace kuchařů a cukrářů a Barmanské asociace. Je také členem Asociace školních sportovních klubů.

Absolventi školy se úspěšně uplatňují ve všech úrovních gastronomických služeb.

Škola připravuje žáky v tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou 

65 - 51 - H / 01 Kuchař - číšník

- zaměření ŠVP :číšník- barman, servírka- barmanka
- zaměření ŠVP :kuchař - kuchařka
- zaměření ŠVP :číšník - servírka

čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou:

65 - 41 - L / 01 Gastronomie (kuchař, číšník)


nástavbovém maturitním studiu - denní i dálková forma - zakončeném maturitní zkouškou - dvouleté 

65 - 41 - L/ 51  

Gastronomie 

64 - 41 - L / 51  Podnikání

Teoretická výuka s praktickou je u tříletých učebních oborů střídána v týdenních cyklech. U studijních oborů převažuje teoretická část nad praktickou.V 1. a 2.ročníku se koná praktická výuka jeden den v týdnu, ve 3. a 4. ročníku dva dny v týdnu. Ostatní dny se koná teoretická příprava.Bližší informace o jëdnotlivých oborech naleznete na příslušných odkazech.

Škola zajišťuje žákům nejen teoretickou, ale i praktickou část přípravy - odborný výcvik. Praxe se koná na vybraných pracovištích v Praze (Four Seasons Hotel Praha, Obecní dům, hotel Adria, hotel Augustine, hotel Opera, hotel Villa, restaurace Pod křídlem…) Žáci jsou na pracoviště zařazováni s přihlédnutím k místu bydliště.

Školné se neplatí (od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem) v denní formě studia -pokud žák dosáhne stanoveného prospěchu, školné nehradí ( viz tabulka - motivační prospěchový program, kterou žák obdrží při podpisu smlouvy- nové znění platné od 1.2.2019 zpřístupněno na informační nástěnce školy. Pokud stanoveného prospěchu nedosáhne, bude hradit školné: u tříletých oborů ve výši 9 900,-Kč/ ročně- ve dvou splátkách, u čtyřletých oborů 13 600,- Kč/ročně- ve dvou splátkách, denní nástavbové maturitní studium 14 600,- Kč/ ročně - ve dvou splátkách. U dálkového nástavbového maturitního studia činí školné 16 900,- Kč / ročně.

Škola poskytuje žákům odměny (kapesné) již v 1.ročníku.Učebnice a některé pomůcky dostávají studenti po celou dobu studia zdarma. Stravování je zajištěno ve školní jídelně nebo na pracovištích. Pro žáky 1.ročníků jsou, v případě zájmu, pořádány lyžařské kurzy. Pro studenty škola zajišťuje barmanský kurz, baristický kurz, kurz vyřezávání do ovocea zeleniny.Vybraní žáci reprezentují školu na různých odborných soutěžích.

Pro studenty jsou pořádány exkurze na domácí i zahraniční odborné výstavy.

Absolventi tříletých učebních oborů mají možnost získání úplného středního odborného vzdělání v nástavbovém maturitním studiu denním a dálkovém, které je zaměřeno zejména cestovní ruch, výuku cizích jazyků (zvýšená hodinová dotace), informační a komunikační technologie, hotelový provoz, ekonomické předměty a právní nauku.

Soukromá střední škola je zakládajícím členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, je členem Asociace kuchařů a cukrářů a Barmanské asociace. Je také členem Asociace školních sportovních klubů. Studenti se zúčastňují různých sportovních soutěží.

Absolventi školy se úspěšně uplatňují ve všech úrovních gastronomických služeb, někteří pokračují ve studiu na VOŠ a VŠ.

Pro veřejnost a zájemce o studium na naší škole jsou každoročně pořádány dny otevřených dveří.

ICT plán školy je zpracován a uložen u ředitelky školy.

Školská rada byla na naší škole zřízena (dle platného zákona) v prosinci 2005

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky