Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Nástavbové maturitní studium - Podnikání

Kód a název oboru : 64 - 41- L/ 51     Podnikání

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia
: 2 roky

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )
                               výuční list v jakémkoli tříletém učebním oboru


Nástavbové maturitní studium Podnikání je určeno pro absolventy všech tříletých učebních oborů.

Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu

V rámci teoretické výuky je hlavní důraz kladen na výuku odborných předmětů, výuku cizích jazyků a informační a komunikační technologie

  • vyučované cizí jazyky jsou anglický , německý a v případě zájmu ruský jazyk
  • výuka cizích jazyků se uskutečňuje v malých skupinách, což má příznivý vliv na vysokou úspěšnost žáků u maturitních zkoušek
  • dosahujeme velmi dobrých výsledků u dyslektiků a dysgrafiků
  • individuální přístup k žákům je samozřejmostí
  • žáci mohou využít motivační prospěchový program ke snižení, případně i neplacení školného


Obsah vzdělávání :

  • v oblasti všeobecně vzělávacích předmětů je hlavní důraz kladen na kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, odborné předměty jsou zaměřeny na ekonomické vzdělávání
  • v oboru Podnikání je vyučován pouze jeden cizí jazyk

Školné : 14 600,- Kč ročně, studenti mají možnost studovat i bezplatně, či za velmi výrazně snížené školné při využití motivačního prospěchového programu

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky